ما ایده ها و چشم انداز ها را به پروژه های ارزشمند و طرح های برنده تبدیل خواهیم کرد .

اطلاعات فنی کناف، مهندسی مدیریت ساخت، LSF

مخاطبین خاص این صفحه

دانشجویان و پژوهشگران

مهندسین مشاور و دستگاه های نظارت

پیمانکاران و دست اندر کاران ساختمان

کارفرمایان

از آنجاییکه یکی از مهمترین سیاست های گروه طرح و ساخت کناف تاپ، توسعه همزمان دانش فنی و ارتقای سطح علمی مهندسین و دست اندرکاران صنعت ساختمان کشور از یکسو، و آموزش و بکارگیری روش های نوین ساخت در حیطه عمل و اجرا از سوی دیگر میباشد، لذا در این قسمت بر آن شدیم با توجه به نیاز و ضرورت شدید آشنایی دانشجویان، کارفرمایان، دستگاه های مشاوره و نظارت، پیمانکاران و در نهایت دست اندرکاران ساختمان کشور با تکنولوژی ها و اطلاعات روز آمد، فضایی مجازی برای به اشتراک گذاشتن مطالب آموزشی و کاربردی در زمینه های تخصصی خود یعنی سیستم های ساخت و ساز خشک (Drywall Systems)، سیستم سازه های فولادی سردنورد شده (CFSS & LSF) و مدیریت ساخت (Construction Management) فراهم نماییم تا بدین ترتیب گامی کوچک در پروسه اطلاع رسانی و ارتقای دانش فنی_مهندسی برداریم.

گرچه امروزه با توسعه تکنولوژی و رواج شبکه های اجتماعی شاهد انتقال سریع اطلاعات فنی–مهندسی میباشیم اما متاسفانه در اکثر موارد این پروسه در مورد  کیفیت اطلاعات صادق نمیباشد. لذا در میان حجم وسیع اطلاعات کمبود وجود چنین فضایی برای پرداختن به مطالب کوتاه و کاربردی احساس میشد.

مقدمه

از آنجاییکه سیستم ساختمانی متشکل از قاب های فولادی سردنورد شده LSF(Light Gauge Steel Framing /Light Weight Steel Structure) همواره با سیستم های ساخت و ساز خشک(Drywall System)در آمیخته بوده و علی رغم تفاوت فاحش و مجزا بودن این دو مقوله معذالک در بسیاری از نکات بنیادی، دارای اصول علمی، فنی و اجرایی مشترکی می باشند، لذا کسب مهارت و تخصص واقعی و کامل در این خصوص، نیازمند داشتن وسعت دید دستیابی به دانش فنی نکات علمی و اجرایی در تلفیق هر دو مبحث جمع آوری گردد تا بتواند راهگشای دانشگاهیان، مشاورین مهندسین ناظر، پیمانکاران و کارفرمایان گردد.
در این خصوص تلفیق تخصص های فوق در شرکت کناف تاپ از این شرکت چهره ای منحصر به فرد در کشور ساخته است

دسته بندی اطلاعات فنی و تخصصی