ما ایده ها و چشم انداز ها را به پروژه های ارزشمند و طرح های برنده تبدیل خواهیم کرد .

همکاری با ما

همکاری با ما

دوستان عزیز برای همکاری با مجوعه کناف تاپ می توانند با تکمیل و ارسال فرم زیر با ما در ارتباط باشند.

پس از بررسی توسط مدیریت مجموعه در خصوص موضوع ارسالی همکاری در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد.

همکاری باما