نوار درزگیر

نوار درزگیر

نوار درزگیر Kplus (کاغذی) جهت مسلح کردن محل درز و جلوگیری از ایجاد ترک در سطح بتونه استفاده می شود.

 

زمانی که دو ساختار غیر همجنس به یکدیگر اتصال یابند ، به علت این اختلاف، ترکی نا منظم و قابل رویت در فصل مشترک آنها ایجاد می شود. برای جلوگیری از ایجاد چنین ترک هایی ، در محل هایی که ساختارهای ساخت و ساز خشک و بنایی به یکدیگر می رسند، از نوار چسب جداکننده استفاده می شود.بدین ترتیب در فصل مشترک دو ساختار ، درزی مویین و نامحسوس ایجاد شده و شکل ظاهری کار ارتقا می یابد . این نوار از جنس کاغذ روغنی (به پهنای ۶.۵ سانتیمتر) بوده که در پشت آن ، یک لایه چسب(به پهنای ۱ سانتیمتر) وجود دارد.

نوار درزگیر
تصویر کالاشرح کالا طول m عرض mm ضخامت mm
نواردرزگیر50mm x 50mm نوار تیپ کاغذی ۵۰۵۰ -
محصولات درزگیر و پودرینوار درزگیر فایبرگلاس ۲۵ متری۲۵۵۰ -
محصولات درزگیر و پودرینوار درزگیر فایبرمشپشت چسبدار۹۰۵۰ -
محصولات درزگیر و پودرینوار کاغذی گوشه (کرنربید کاغذی) ۳۰۵۲ -
محصولات درزگیر و پودری (Trenn-Fix)نوارکاغذی با چسب یکطرفه۶۵۵۰ -
محصولات درزگیر و پودرینوار عایق پشت چسب دار پهنای 30mm۲۵۵۰ ۴
نوار عایق پشت چسب دار پهنای 50mm۲۵۵۰ ۴
نوار عایق پشت چسب دار پهنای 70mm۲۵۷۵ ۴
نوار عایق پشت چسب دار پهنای 100mm ۲۵۱۰۰ ۴
محصولات درزگیر و پودرینوار طولی عایق آبی۱۲۱۰ -