مجری سقف کاذب

مجری سقف کاذب

مجری سقف کاذب مجری سقف کاذب : اجرای سقف کاذب نیز مانند دیوار کاذب که پیرامون ساختمان قرار دارد بایست توسط مجریان متخصص اجرا شود و برخوردی متفاوت در نزد مجریان سقف‌های کاذب در این حیطه وجود دارد. وقتی به دنبال فرمه ای آنی و لحظه‌ای باشید که فقط می‌تواند نیازهای زودگذر مشتری را برطرف […]

ادامه مطلب