کناف سقف پذیرایی

کناف سقف پذیرایی

این روزها محبوبیت استفاده از کناف سقف پذیرایی  همواره در حال افزایش است

زیرا پدیده انواع دیوارهای آماده و سقف های کاذب کناف با کاربردهای دو منظورۀ ” شکلی  و ” محتوایی   نقش مهمی در تجلّی زیبایی های معماری

و دکوراسیون داخلی و نیز سایر اصول مهندسی و موازین حرفه ای دارد.

کناف سقف پذیرایی

انواع مزیّت ها و کاربردهای ویژه کناف را از دو دیدگاه می توان مورد تأمل و بررسی قرار داد.

۱- از نظر شکل. ۲- از نظر محتوا.

۱-    از نظر محتوا:

۱-۱-        کاهش مصرف انرژی و تأمین صرفه اقتصادی:

سقف کاذب کناف از انتقال حرارت و صدا به طبقه بالا جلوگیری میکنند.

۱-۲-        در سقف کاذب کناف محل های مناسب برای عبور تأسیسات پیش بینی شده است.

۱-۳-        سرعت اجرای کار نیز موجب کاهش هزینه وقت است.

۱-۴-        اجرای کناف بدون ریخت و پاش و با حفظ انضباط انجام می شود و نیازی به نظافت مهمی در طول اجرای عملیات و بعد از اجرای عملیات ندارد.

۱-۵-        بلافاصله بعد از اجرای کناف می توان اقدامات بعدی حسب دلخواه نصب کاغذ دیواری یا رنگرزی را بدون فاصله زمانی و فوت وقت انجام داد.

۱-۶-        سازه های کناف دارای وزن کم هستند و از این نظر تدابیر و مبانی امنیتی مربوط به زلزله در آنها مستتر و ملحوظ است.

۲-           از نظر شکل و زیبایی:

۱-۲- اساساً کناف دارای اشکال ظاهری زیبا و مدرن و خوشایند است. همانگونه که در بالا ذکر شد موجب احساس آرامش و طراوت روحی می شود و برای رفع افسردگی و بی حوصلگی مفید است.

  ۲-۲- در سقف های کناف امکان نورپردازی و معماری فضا به زیبایی میسر است.

کناف سقف پذیرایی

اجرای کناف

باید توسط افراد مجرب و متخصص انجام شود تا با اعمال مدیریت

و نظارت مستقیم نیروهای متخصص با رعایت دقت و اعمال سلیقه اجرا شود.

در غیر این صورت علاوه بر نقصان های ظاهری مانند:

ایجاد تَرَک، عدم توازن و هم ترازی، ایجاد موج و عدم اطمینان از تحمل وزن سقف کناف،

عواقب دیگری مانند هزینه های مالی و هزینه های اوقات اتلافی و  زمان اضافی به مشتری تحمیل می شود.

مطالب مشابه…

منبع اطلاعات…